Vertrouwenscontactpersoon


De VCP is het eerste aanspreekpunt binnen de sportorganisatie voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of daar een vraag over heeft en hier met iemand over wil praten. De VCP is er voor iedereen binnen de organisatie; sporters, ouders, trainers, toeschouwer, bestuurders etc. De VCP kan het thema in de organisatie bespreekbaar maken en preventieve maatregelen opzetten.
Indien er onderwerpen zijn welke je in vertrouwen wilt bespreken kun je contact opnemen.
De Heer R. Visser is vertrouwenspersoon voor zowel de Linge als PCG en bereikbaar via pcg.vertrouwen@gmail.com