Plankspringen


Bij de diploma’s voor het springen van de plank leer je verschillende sprongen van de kant en van de duikplank te maken.
Hierin kun je drie diploma’s behalen.

plankspringen

Tijdens de training mag je een t-shirt aan, zodat je veilig nieuwe sprongen kan proberen.
Door een tekort aan trainers, is het tijdelijk niet mogelijk om dit onderdeel te volgen!